Please add your description here

תקנון זה כולל תנאי שימוש באתר, יש לקרוא לפני תחילת השימוש באתר (הדברים נאמרים בלשון זכר לשם הנוחיות בלבד), הנהלת האתר או מפעילת האתר היא המסגרת שמפעילה את האתרים מטעמם של בעלי האתר NADLANLINE בישראל.

תנאי שימוש באתר "נדלנליין סימולטור - המורה הפרטי שלך לנדל"ן"

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים לעיל והכניסה לאתר מהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לכל התנאים של הנהלת אתר זה ללא יוצא מן הכלל.

כללי

תנאי השימוש המפורטים להלן מיועדים להבהיר את היחסים בין הנהלת האתר (להלן: "מפעילת האתר" או "מפעילת האתרים") לבין כל אדם המשתמש בשרותי האתרים (להלן: "המשתמש") באתר האינטרנט ששמו מופיע בכותרת (להלן: "האתר" או "האתרים" ).

זכויות יוצרים

האתר על כל מרכביו כולל המידע, עמודי הHTML , הקבצים, היישומים, המאמרים, התמונות, השאלות, התשובות, המצגות , הסרטים, הניתוחים, קטעי הטקסט, שיטות הלימוד, הסילבוסים, וכל צורת המחשה אחרת הכלולה בהם (להלן: "התוכן") הנם רכושה הבלעדי של הנהלת האתר

אין להעתיק או לפרסם את תכני האתר בשלמותם או בחלקם, כל זכויות הקניין הרוחני באתר, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים שמורות באופן בלעדי להנהלת האתר ואין להשתמש בהם בכל צורת שימוש ללא קבלת אישור בכתב ממנהל מפעילת האתר או הנהלת האתר.

הגבלת אחריות

התוכן המוצג באתר נאסף ממספר מקורות, במקרים רבים למפעילת האתר אין שליטה על מקורות המידע ולפיכך אין היא נושאת באחריות או ערבה לטיב המידע, נכונותו, תקפותו, שלמותו, דיוקו או מידת התאמתו לכל מטרה שהיא.

פירסום באתר

באתר מתפרסמות מודעות פירסום שונות, מפעילת האתר אינה אחראית לתוכן המודעות, הסקרים, והמידע המסחרי המתפרסם באתר על ידי מפרסמים בתוכניות שיתוף מקובלות ונפוצות, פרסום המודעות או הבאנרים אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של מפעילת האתר לגבי נכונות ו/או כדאיות המוצרים ו/או השירותים ולעניין השימוש בהם.

מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק או פגיעה ישירים או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על המידע, השאלות או התשובות, השירותים או המוצרים שנמצאים באתר.

רצף עבודה ותקשורת נתונים

במסגרת שיפור השירותים באתר הניתנים לגולש, תפעל הנהלת האתר להעשרת האתר, ולשימוש קל ונח במערכות השונות שבאתר, לשם כך תבצע הפסקות עבודה לצורך עדכון נתונים, במקרים אלו תינתן הודעה ברורה על מועדי השבתת הפעילות למשתמשים.

הנהלת האתר אינה אחראית בגין תקשורת אינטרנט לקויה שנובעת מתקלה של ספקי התקשורת, או בגלל ציוד הקצה שבשימוש, מפעילת האתר תהיה פטורה מכל דרישה או תביעה לגבי תקלות ציוד קצה או שיבושי תוכנה או תקשורת שמקורם במחשבי המשתמשים.

הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות למקרים של ניתוק הקשר עם "המשתמש" והפרעות לתרגול ולשימוש במערכת שהם כתוצאה מתקשורת נתונים לקויה, הפסקות חשמל, ציוד קצה לא תקין או לא מתאים, שימוש לקוי, או חוסר ידע בשימוש במערכות התקשורת.

המשתמש מאשר ומבין כי אין הנהלת האתר מתחייבת ו/או מצהירה ו/או אחראית כי השימוש או תוצאות השימוש בשירותים או במידע המסופק באמצעותם יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים, אמינים או נטולי תקלות בכל דרך שהיא.

שינויים ועדכונים בתכני האתר

מפעילת האתר שומרת על זכותה לעשות כל שינוי או עדכון, בכל מועד שתמצא לנכון, כולל גריעה של תוכן, הוספה, או שינוי, פעולות שמיועדות להטיב את השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה וללא צורך במתן הודעה מראש כל שהיא.

מפעילת האתר עושה כל שביכולתה לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק, רלוונטי ומעשי בהתאם לצרכים הפדגוגים והמקצועיים לשיפור יכולותיהם של התלמידים העושים שימוש בכלים שבאתר לפי מיטב הבנתה וניסיונה בהוראת מקצועות הנדל"ן.

תנאים אחרים לשימוש במערכת התרגול (הסימולטור) שבאתר

השימוש במערכת התרגול (הסימולטור) שבאתר הוא אישי ובאמצעות חשבון משתמש עם שם משתמש וסיסמא אישיים, השימוש מיועד רק למי שקיבל או רכש ספציפית הרשאה חוקית ותקפה לשימוש במערכת, אין להעביר את שם המשתמש והסיסמא לאחר או אחרים, במקרה שכזה חשבון המשתמש יבוטל.

להשגת התוצאות המרביות במבחן המתווכים מומלץ ליישם את שיטת הלימוד של המכללה לנדל"ן ללימוד מרחוק באמצעות האינטרנט, השיטה נבחנה והוכחה כיעילה ביותר.

כל חשבון משתמש שנפתח יהיה אקטיבי לתקופה של חצי שנה, אם לאחר הקצאת המשאבים לא נעשה כל שימוש, או שהשימוש היה חלקי, לא יהיה המשתמש זכאי לפיצוי , להחזר כלשהו או להפעלת החשבון מחדש.

מערכת האימון והתרגול באתר אינה חפה משגיאות וטעויות סופר, אם נתקלת בשגיאה\ או בתשובה שאינה מתיישבת עם ההיגיון פנה למשרד הראשי לבירור העניין.

רישום הפעילות של כל חשבון משתמש נשמר במערכת הניטור של התוכנה שבאתר בכל מקרה של מחלוקת, במידה והרישום טרם נמחק, יהיה הרישום האסמכתא למידת ולצורת השימוש שנעשה במערכות הפנימיות שבאתר.

למען הסר ספק לאחר הקצאת חשבון ומשאבים על ידי האתר למשתמש לא יינתן בכל צורה שהיא החזר כספי עבור אי שימוש, או שימוש חלקי, אי הצלחה או הצלחה מועטה במבחן המתווכים, או יתרת מבחנים שלא נוצלו, או יתרת שאלות שלא נוצלו או יתרת שעות שלא נוצלו.

לא יינתן כל החזר כספי במקרים של הפסקות חשמל, ניתוקי תקשורת, תקלות חומרה, תקלות תוכנה או כל סוגי התקלות הטכניות בציוד שאינן בשליטת הנהלת האתר.

שימושים שאינם מותרים באתר

אין לעשות שימוש כל שימוש שנוגד את החוק, שיש בו השמצה, העלבה, הטרדה, מעקב, איום, הפרת זכויות יוצרים, או הפרה בכל דרך אחרת של זכויות הזולת על פי דין (כמו למשל הזכות לפרטיות וזכות הפרסום).

רק בעל החשבון הרשום רשאי להשתמש בחשבון, אחרים אינם רשאים להשתמש.

שימוש שאינו בהתאם לכללי תקנון זה עלול לגרום לביטול חשבון המשתמש.

משלוח דואר מהאתר למשתמשים

מפעילת האתר מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטי הדואר האלקטרוני של המשתמשים מלבד לצורך יצירת קשר עם המשתמשים, התייחסות למצב הלימודים הספציפי, הצעת תוכניות לימוד, הצעת שירותים שמתאימים לאנשי נדל"ן.

הנהלת האתר מעוניינת לשלוח למשתמשים שנרשמו באתר מעת לעת הודעות אס אם אס או דוא"ל שבהן מידע מעודכן על מועדים ואירועי לימודים, הדרכות, הרצאות, כלים ומאמרים מקצועיים, קורסים חדשים, מפגשים עם מקבלי החלטות, התכנסות פורומים לדיון מקצועי,

בכל עת יוכל מקבל ההודעות להסיר באופן עצמאי ובלתי מותנה את שמו ממאגר המשתמשים המקבלים את הדיוור וזאת דרך מערכת הסימולטור במסך "מצב חשבון".

אם מייל טועה או שגוי שנרשם בטעות בשמינו, או שחלילה נשלח בזדון הגיע לדואר שלכם בטעות נודה לכם על עדכון הנהלת האתר בפרטים לגבי משלוח זה כדי שנוכל לאתר מקור הבעייה.

תיקון מידע שגוי והפרת זכויות יוצרים באתר

אם נתקלתם במידע או בנתונים שאינם מדויקים או חלילה מוטעים, או בהפרת זכויות יוצרים כלשהיא של זכויות קניין רוחני, או בקישורים שאינם פועלים או בכל נושא שדורש שינוי ותיקון נבקשכם להפנות אלינו את התייחסותכם בנושא, צור קשר.

למרות כל האמור לעיל, אין לראות במידע שבאתר כהמלצה להשקעה או לפעולה כזו אחרת אלא יש לראותו כמידע לימודי שאינו ספציפי והאחריות לשימוש כאמור היא על המשתמש בלבד.

© כל הזכויות שמורות