נסיון חינם בסימולטור מבחן מתווך הנדל"ן
נסיון חינם מאפשר:

תרגול מספר שאלות מצומצם בסימולטור גישה למאגר בחיונת מצומצם ביצוע הערכת מצב ראשונית לגבי מוכנותך לבחינה קבלת תזכורת לרישום לבחינת ההסמכה לפני סיום ההרשמה