מבחן המתווכים אליו ניתן להרשם יתקיים בתאריך 21/7/2021


הרשמה למבחן של יולי בין התאריכים: 16/5-16/6 

בהצלחה לנבחנים