מבחן המתווכים אליו ניתן להרשם יתקיים בתאריך 21/10/2021


הרשמה למבחן של יולי בין התאריכים.19/8/21-19/9/21

בהצלחה לנבחנים