מבחן המתווכים אליו ניתן להרשם יתקיים בתאריך 18/01/2022


הרשמה למבחן של יולי בין התאריכים.18/11/21-19/12/21

בהצלחה לנבחנים