מבחן מתווכי נדל"ן

החוק הישראלי קובע כי על מנת לקבל רישיון תיווך בנדל"ן יש לעבור בחינת הסמכה של משרד המשפטים, רשם המתווכים.
הבחינה נערכת במס' מועדים.
מבחן ההסמכה כולל 25 שאלות (שאלון סגור שבו יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר מתוך 4 אפשרויות).

מבחן הסמכת מתווך נדל"ן כולל 2 חוברות לימוד:
  • חוברת דיני מתווכים חלק א' - החומר בחוברת זו כולל 14 חוקים משפטיים (ניתן להכניס חוברת זו לבחינה).
  • חוברת דיני מתווכים חלק ב' - החומר בחוברת זו כולל מושגי יסוד ו-31 פסיקות משפטיות (לא ניתן להכניס חוברת זו לבחינה).
אורך המבחן שעתיים, ציון עובר בבחינה הוא 60 (15 תשובות נכונות).
ההצלחה בבחינת ההסמכה לתיווך מחייבת לימוד נושאי המבחן ואימון בפתרון שאלות הבחינה.

כלים לשימושך לקראת בחינת התיווך:
  • הרשמה למבחן הקרוב באמצעות אתר רשם המתווכים.
  • חוברת דיני מתווכים.
  • רישום לתרגול חינם וקבלת תזכורת לקראת מועדי הרישום לבחינה.